Számmisztika gyorstalpaló kezdőknek

Egy ideje gondolkodom rajta, hogy megírjam-e ezt a kis számmisztika gyorstalpalót, mivel nem vagyok túl járatos a témában, csak kíváncsiságból kóstoltam-kontárkodtam bele. Elsősorban magamnak összeállítottam egy vázlatos gyorssegédletet a számok jelentéséről, de egy kis alapismerettel kiegészítve megosztom, hátha a hasznára lesz a hozzám hasonló, képzetlen de lelkes érdeklődő kezdőknek.

Mi is az a számmisztika?

A számmisztika a születési dátummal és az abból számított képletekkel dolgozik, és az egyes számokhoz tartozó jelentések mentén vizsgálja azokat, így állítva fel egy képet az alany személyiségéről, erősségeiről, hiányosságairól, várható nehézségeiről és kihasználható erőforrásairól, valamint ad egyfajta jóslást, előrejelzést az egyén életútjára vonatkozóan.

A témában nagyon-nagyon tudom ajánlani Richard Webster: Kínai jóslás – Számmisztika c. könyvét, ami egy nagyon praktikus, érthető és részletes kézikönyv. Ehhez a cikkhez is Webster könyvét hívtam segítségül.

1×1

A könyvből megismerhető számmisztikai módszer egyszeregye a születési dátumból adódó életútszám kiszámítása. Ez a következőképpen működik: összeadjuk az év, a hónap és a nap számait, majd addig egyszerűsítjük a számot a számjegyek összeadásával, míg egy egyjegyű számot nem kapunk. (Kivétel, ha a 11-es és 22-es számokkal találkozunk, de ezekre a különleges, úgynevezett mesterszámokra én most nem fogok kitérni.)

A saját példámon: 1985+5+31=2021; 2+2+1=5. Az én életútszámom tehát, ami átível az életemen, az 5-ös.

Ezen kívül fontos még a születési dátum képletében előforduló számjegyek mennyisége és hiánya (nálam: két 1-es, hiányzó 2-es, egy 3-as, hiányzó 4-es, két 5-ös, hiányzó 6-os, hiányzó 7-es, egy 8-as, egy 9-es) is.

A számok jelentése

A számmisztikában minden számnak van egy általános jelentése, és a számok megléte, hiánya vagy túltobzódása a születési képletben egy árnyalt képet ad arról, hogy ezek a tulajdonságok, jegyek és jelek milyen arányban vannak meg, hiányoznak vagy tengenek túl az adott személy jellemében és várható életútjában. (Nagyon durva vonalakban: a nulla előfordulás hiányosságot, az adott területen várható kihívást jelent, az egy vagy kettő egyforma szám előfordulása az ideális, háromtól felfelé pedig az adott tulajdonság túltengése miatt jelez előre valamilyen nehézséget, feladatot, kihívást. Tehát ha valakinek nincs 5-ös a születési dátumában, az az ötös számhoz kapcsolódó tulajdonság hiányával és az ebből adódó nehézségekkel kell hogy szembesüljön, akinek egy vagy két 5-öse van, élvezheti az áldásait, akinek pedig három vagy több 5-öse van, annak a tulajdonság túltengéséből adódó kihívásokkal kell számolnia.)

Fontos tudni, hogy sem a hiány, sem a túltengés nem garantál életre szóló tragédiákat, csak olyan feladatokat jelez előre, amikkel az embernek várhatóan szembesülnie kell élete során (amiket természetesen megtanulhat az előnyére is fordítani), ahogy az ideális eset sem garantál semmilyen diadalmenetet, de tippeket adhat ahhoz, mely erősségekre érdemes építeni. (Teréz anya születési képlete például folyamatos csalódásra predesztinálta az asszonyt, akinek valóban kijutott abból, hogy kiábrándító helyzetekkel találkozzon a világban, de mind tudjuk, mit hozott ki mindebből.)

Természetesen egy valamire való, profi áttekintéshez messze nincs elég ismeretem, de próbálok egy gyorstalpalót, egy gyors vázlatot adni arról, melyik szám mögött mi rejlik.

1

Az egyes a függetlenség száma. Mivel az emberektől való függést jelenti, sokat elárul az adott ember kommunikációs készségeiről is. Hiánya a másoktól való túlzott függést, az egyéniség hiányát jelentheti, ideális esetben jó kapcsolattartást, túltengése esetén hektikus (hol szószátyár, hol elzárkózó) kommunikációt, feszengő kapcsolattartást és félreértéseken alapuló problémákat jelez előre.

2

A kettes az együttműködés, az emberi kapcsolatok, a beleérzés száma. Hiánya az intuíció hiányát jelzi, ideális esetben a mások iránt való érzékenység, a könnyű ráhangolódás, jó emberismeret száma, túltengése esetén túlérzékenységet és sérülékenységet jelent.

3

A hármas az önkifejezés és a kreativitás száma, de hozzá tartozik az emlékezőtehetség és a logikus gondolkodás száma is. Hiánya az önbizalomhiány, nehéz önkifejezés és az alacson önbecsülés kihívásait vetíti elő. Ideális esetben kreatív, újító, néha lázadó észjárást, jó memóriát és jó motivációs készségeket jelent. Túltengése esetén a fantáziavilágban való túlzott elmerülést, befelé fordulást, irracionalitást jelent.

4

A négyes a rend, rendszer, kiszámíthatóság és egyensúly száma. Ez a szám jelenti egyben a szorgalmat és a munkát is. Akiknek a képletéből hiányzik, azoknak meg kell küzdeniük a szétszórtságra való hajlammal és azzal, hogy nehezen veszik rá magukat, hogy megdolgozzanak a céljaikért. Ideális esetben szorgalmat, kitartó munkát, praktikus gondolkodást, remek szervezőtehetséget, jó kézügyességet vagy zenei tehetséget jelent. Túltengése esetén a munkában való túlzott elmerülést, a szellemi munkától való elfordulást (akár a szellemi munkások elítélését), a saját képességeik lebecsülését, a rossz pályaválasztást jelentheti.

5

Az ötös a szabadság, változatosság, sokoldalúság, nyitottság és alkalmazkodás száma. Akikből hiányzik az ötös szám, azokból hiányzik az érdeklődés is, nehezen motiválhatóak, nehezen tűznek ki célokat maguk elé. Ideális esetben lendületet, érdeklődést, harmóniát, megértést, nyitottságot, lelkesedést és lelkesítést, jó motivátori képességeket jelent. Túltengése esetén a meggondolatlanság, a túlzott kockázatvállalás, a nyughatatlanság, kezelhetetlen mennyiségű energia veszélyeit hordozza.

6

A hatos az otthon, a család, a gondoskodás és a felelősségtudat száma. Hiánya családon belüli nehézségeket vetíthet elő, valamint a családtagokkal és a partnerrel, házastárssal szembeni zárkózottságot jelöli ki leküzdendő feladatként. Az ideális számú hatossal rendelkezők jó otthonteremtők, a családi tűzhely őrzői, a családtagjaik először hozzájuk fordulnak a problémáikkal, kérdéseikkel és nehézségeikkel. Túltengése a túlzott féltést, a család és a családtagok miatti túlzott aggodalmaskodást, szorongást, a családtagok fölötti uralkodást vetítheti elő.

7

A hetes a gondolkodás és elemzés száma. Nem könnyű szám, mert magában hordozza a veszteségek, tragédiák és fájdalmak útján való tanulást is. Hiánya a szellemi és ezoterikus témák iránti érdektelenséget jelentheti. Ideális esetben éles gondolkodást, bölcsességet és élettapasztalatot jelent, de sajnos ez együtt jár azzal, hogy ezeket a tapasztalatokat fájdalom és kemény leckék útján kell megszerezni. Túltengése boldogtalanságot, csapásokat és tragédiákat vetít elő.

8

A nyolcas a materializmus, az anyagiak és a pénz száma, de a figyelmet és a részletek iránti éberséget is jelenti. Hiánya esetén számolni kell anyagi problémákkal és azzal, hogy az illetőnek gondjai lesznek a pénzzel (nehezen szerzi vagy tartja meg). Ideális esetben aprólékosságot, a részletekre való odafigyelést, a tapasztalat útján való tanulást jelenti. Túltengése a túlzott anyagiasság problémáit jelezhetik, vagy azt a kihívást, hogy az illető nem tud ragaszkodni, jól bánni az anyagi javaival, szüntelenül rossz síkon keresi a boldogságot.

9

A kilences a humanizmus és az érzékenység száma. Hiánya a mások iránti érzéketlenséget, közönyt jelentheti. Ideális esetben emberszeretetet és cselekvőképességgel megerősített idealizmust hordoz, túltengése esetén azonban fennhéjázásba, lenézésbe fordulhat át, és megnehezítheti a társadalomba való beilleszkedést.

Hírdetés