Ilyen volt a polgári esküvőnk

Ahogy ígértem, az egyházi esküvő “szövegkönyve” után elhozom a polgári esküvőnkét is. Ahogy ott is, itt is kihagyom az eskük és a szertartás szövegét, és csak az anyakönyvvezetőnk hozzánk intézett szavait és az általa válogatott verseket hozom el.

Juhász Gyula: Szerelem?

20140810-165843-61123016.jpg

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
Mint napsugár, ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.

Én nem tudom mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat,
Mint márciusi szél a sírokat.

Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen
Ha szerelem, bocsájtsd ezt meg nekem!

Jégerné Horváth Éva anyakönyvvezető szavai

20140810-165945-61185698.jpg

A mai nap gyönyörű, ma minden csupa virág, mosoly, ünnepi zene, hiszen ma ünnep van. Az augusztus 17-ét nem jelzi a naptár piros betűvel, számotokra mégis a legszebb családi ünnep lesz egy év múlva, tíz év múlva, és sok-sok év elteltével is. Kívánom, hogy egy életen át szeretettel emlékezzetek a mai napra, nagyon szeressétek egymást, segítsétek társatokat jóban, rosszban egyaránt. Soha ne feledjétek, hogy lehet az élet gondtalan, derűs, de jöhetnek borús, gondterhelt napok, az egészséget váratlanul felválthatja a betegség, de mindig nagyon szorítsátok egymás kezét, soha ne fogyjon el a szeretet, mert akkor könnyebb a teher, és közös erővel leküzdhetitek a nehézségeket.
Nemcsak hivatalból, de mint magánember is, családpárti vagyok. Hiszem, hogy a családban elő ember felelőssége sokkal nagyobb, ugyanakkor érzésvilága sokkal gazdagabb, mint az egyedülálló, magányos emberé. Ezért hát arra buzdítom mindig az előttem álló párt, hogy a házasságban elsősorban a családi békesség és harmónia megteremtésére törekedjenek. Erre kérlek most titeket is.
A családi harmónia azonban csak akkor lesz tökéletes, ha alkalmazkodni is tudtok egymáshoz. A házasságot azonban nem elég csak megkötni: folyamatosan és állandóan ápolni kell. Véleményem szerint a házasság hasonlít az élő fára. Ha a fát ápoljuk, gondozzuk, akkor tavasszal gyönyörködhetünk a virágjában, nyáron megpihenhetünk árnyat adó lombja alatt, ősszel pedig élvezhetjük gyümölcsét. Ha nem ápolják, levelét hullajtja és elszárad. Ápoljátok tehát ti is a házasságotokat.
Kedves Tímea és Péter, a házasságkötésnek jelképei vannak: a gyönyörű menyasszonyi ruha, a virág, a gyűrű. A jelképek mind jelentenek valamit: a virág az élet folytatását, a gyűrű a szerelmet, az aranykarika körbefonja ujjatokat, nincs kezdete és nincs vége. Azt, hogy szerelmetek hol kezdődött, azt ti tudjátok, hogy hol ér véget, azt soha ne keressétek. Egy hosszú életen át őrizzétek az aranykarika csillogását, s ha ránéztek, róla mindig társatok mosolyogjon rátok.
Az élet legnagyobb varázslata, amikor két ember megtalálja egymásban azt a társat, akinek az életét gyönyörűvé akarja varázsolni. Veletek megtörtént ez a csodálatos érzés, kialakult a szerelem, az életnek egy olyan ajándéka, ami a mindennapok örömébe van csomagolva, a figyelmesség szalagjával van átkötve, és meghittséggel, törődéssel van díszítve. Nektek is szükségetek lesz egymásra, mert társ nélkül nem olyan szép a világ. Lehet csodálatos a tenger, lehetnek szépek a hegyek, gyönyörködhetünk egy képben, egy zenében, de mit sem ér mindez, ha nincs mellettünk ő, akivel megoszthatjuk mindezeket az élményeket. A közös örömök és a jövőről alkotott azonos elképzelések erősítik meg két ember összetartozását.
Kedves Tímea, erről a gyönyörű menyasszonyi ruháról, gondolom, régóta álmodtál. Ma az álom valósággá vált, de nagy felelősség vár rád: mint feleségnek kell a családi tűzhely melegét őrizned, hogy körülötte mindig békesség legyen. Légy férjednek szerető felesége, és idővel jó édesanya.
Kedves Péter, nem tudom, mióta szereted Tímeát, de gondolom, azóta az volt a legtitkosabb vágyad, hogy őt anyakönyvvezető elé vezesd. Nagyon szeresd őt egy hosszú életen át, és akkor a te életed is nagyon boldog lesz. Legyél párodnak hűséges férje, és idővel jó édesapa.
Hozzátok meg a szeretet áldozatát azzal, hogy vállaljátok születendő gyermekeiteket, és azok felnevelését. Akkor lesz családotok igazán boldog, ha életetek folytatásaként betoppan egy kis emberke, akit becsületes és szorgalmas emberré kell felnevelnetek.
Kedves házaspár, új élet küszöbén álltok, az új család megalapítása azonban nem jelenthet elszakadást a gyermekkori otthontól, a szülőktől, testvérektől, akik oly sok szeretettel álltak eddigi életetek során mellettetek. Gondoljatok arra, hogy el nem múló szeretettel tartoztok szüleiteknek, akiktől az életet kaptátok, akik felneveltek benneteket. A legnagyobb ajándék, amit ma ti adhattok szüleiteknek, az az időtök, és a mesétek mind a napi életetek történeteiből. Tudnotok kell, hoy minden szülőben ott lakozik egy ki nem mondott érzés, egy gondolat, amiről nem beszél, de vágyik rá: a szülőd vagyok, érints meg, ahogy én érintettelek, amikor kicsi voltál. Fogd a kezem, bújj közelebb, és érintésed elmeséli, mit érzel.
Kedves Tímea, azt kívánom, teremts olyan otthont, ahová jó hazamenni, és ahol jól érzitek magatokat, ahol rend van és nyugalom, jó hangulat és finom ételek az asztalon. Annak jelképeként, hogy otthonotokban legyen mindig bőség, átnyújtom neked ezt a kenyeret.
Kedves Péter, ezt az üveg bort neked nyújtom át azzal a kívánsággal, hogy otthonotokban legyen mindig derű és vidámság.
Mindkettőtöknek azt kívánom, hogy ez a kék szalag, amivel át van kötve a kenyér és a bor, jelképezze, hogy közös otthonotokban legyen mindig békesség.

Jobbágy Károly: Aki szeret

20140810-170045-61245443.jpg

Aki szeret, annak varrd fel a szakadt gombját,
mert könnyen meglehet, hogy felvarrja más.

Aki szeret, annak hallgasd meg baját, gondját,
mert könnyen meglehet, hogy meghallgatja más.

Aki szeret, azzal sose légy morc, goromba,
mert könnyen meglehet, hogy rámosolyog más.

Aki szeret, szeresd! S öleld meg naponta!
Mert könnyen meglehet, hogy megöleli más.

És akkor – hidd el! – nem ő a hibás.

[A fotókat Nyikos Péter készítette.]

Hírdetés

Ilyen volt az egyházi esküvőnk

Holnap lesz egy éve annak, hogy Petivel összeházasodtunk. Gyönyörű nap volt, két gyönyörű szertartással, mindkettőt nagyon szép emlékként őrizzük a szívünkben, az esküvői albumokban, és még hangfelvételekben is. Ezért arra gondoltam, ma és holnap két részletben megosztom itt a blogon az egyházi és a polgári szertartás szövegeit, mert úgy érzem, az eskető papunk és az anyakönyvvezetőnk is kitett magáért, hogy értékes, megörökítésre méltó szertartást prezentáljon nekünk.

Az egyházi szertartásra mi választhattuk ki a szövegeket (a gyakorlatban persze én válogattam, Peti pedig bólintott :)), amit nagyon kedves gesztusnak tartottam. Szentleckének Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből választottam egy részletet a türelemről, a háláról és a többi olyan erényről, amik összetartanak egy házasságot. Az olvasmány az Énekek énekének néhány részlete lett, amik a szerelem és a szenvedély erejéről szólnak. Az evangéliummal kapcsolatban pedig nem is volt kérdés, hogy Máté evangéliumának a kősziklára épített házról szóló részlete lesz az, ha már van egy személyre szóló kősziklám, egy Péterem, akire építkezhetek. (Tudniillik a Péter név kősziklát jelent.)

Szentlecke Szent Pálnak a Kolosszeiekhez írt leveléből

Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet.
Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak.
Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben.
Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.
Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.

Olvasmány az Énekek énekéből

Csitt! A szerelmem! Nézzétek, ő jön ott, ugrál a hegyeken és szökell a dombokon!
Szerelmem olyan, mint a gazella, a fiatal szarvas a hasonmása. Nézzétek, már itt áll házunk falánál, benéz az ablakon, nézelődik a rácson át.
Aztán köszön, s így szól szerelmesem:
Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem!
Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod.
Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja.
Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni.

Evangéliumi tanítás Máté evangéliumából

Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: – Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.
Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.
Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.”
Ezzel Jézus befejezte ezeket a beszédeket. A nép ámult tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók.

Tóth Miklós atya szavai

A jegyesség ideje alatt volt alkalmatok arra, hogy jól megismerjétek egymást, és most itt vagytok az oltár előtt, mert ti ketten is úgy látjátok, hogy megérett az idő arra, hogy az Isten színe előtt itt a templomban mint férj és feleség, összekössétek az életeteket.
Ha egy család életét nézzük, a férj és a feleség mind a ketten arra törekszenek, hogy családjukban harmonikusan és békességben éljenek. Ti is a sok-sok beszélgetés alatt még jobban megismertétek egymást, és nagyon jól kiegészítitek egymást jellemeteket illetően. Bizonyára ezért is választottátok a szentleckét, ahol Szent Pál apostol erről tanít benneteket: lelketeket töltse el az irgalmasság, a jóság, a szelídség és a türelem. Ahogyan néhányszor találkoztunk már, láthattuk ezeket a legjellemzőbb tulajdonságaitokat, ezek megvannak bennetek, és igyekeztek eszerint élni, hogy így békesség töltse be szíveteket-lelketeket.
Ezután hallottuk az első olvasmányt, az Ószövetség egy szép részletét. Az olvasmányban a fiatal pár egymás iránt érzett szeretetét énekli meg a szerző. És egyetlen gondolatot hadd ragadjak ki belőle, bizonyára nektek is megragadta ez a figyelmeteket: tégy engem, mint pecsétet, karodra. Ez a pecsét a végleges, az elszakíthatatlan szeretetet jelzi mindkettőtök számára. Időnként majd vegyétek elő ezt a szentírási részletet, olvassátok el újra és újra, és emlékezzetek vissza erre a gondolatra: tégy engem, mint pecsétet, karodra.
Aztán hallottuk az evangéliumi történetet, az Evangélium pedig a családalapítás bölcsességére figyelmeztet benneteket. A keresztény hit, a krisztusi szeretet, a mindennapi imádság, a szentmise, a szentáldozás, mindez szikla alapja lesz családi életeteknek.
Aztuán szívesen mondom azt is, ahogy el szoktam mondani más jegyespároknak is az esküvő alkalmával, hogy a mai naptól a szülői hivatásra vállalkoztok. Te, Tímea, az édesanyai hivatásra, te, Péter, pedig az édesapai hivatásra. Mennyire kifejező ez a szó, csupa nagybetűvel: HIVATÁS. Mit jelent ez számotokra? Nektek kell majd mintát adnotok és fölnevelnetek leendő gyermekeiteket. Mennyire fontos ez!
És azt is el szoktam mondani, nemcsak a jegyesoktatáson, de az iskolába kerülő kisgyermekek szüleinek is, hogy a kisgyermeket hogyan kell nevelni. Annyi gondot fordítanak a szülők a gyermekek testi ápolására-nevelésére, ugyanakkor megfeledkezünk a lélek ápolásáról. Pedig akkor egész az ember, ha testét, szellemét és lelkét, mindegyiket kellően gondozzuk, ápoljuk. Ti ne essetek abba a hibába, hogy csak a testét szeretnétek gondozni, hanem az egész embert, a fejlődő kisgyermeket kell néznetek, s így fölnevelnetek családotokban.
S ezzel kapcsolatban szeretnék még valamit elmondani. Több alkalommal hallottuk már az édesanyáktól, amikor megszületett az első kisgyermekük, hogy kimondják ezt a mondatot: nekem az első a most megszületett kisgyermekem. És ez nem igaz. Mert neki, a feleségnek, az édesanyának az első továbbra is a férje. A férjnek pedig ezután is az első a felesége. És akkor a kettőtök szeretetkapcsolata, gondoskodása mellett már az első lehet kettőtöknek a kisgyermek, aki megszületik a családban, és így fölnevelitek őt.
Tehát ne feledkezzetek meg erről: figyeljetek egymásra, legyen gondotok egymásra, mint férjnek és mint feleségnek. Ezt láttátok szüleitektől is, hiszen szüleitek is sokat fáradoztak értetek. Köszönjétek meg nekik a mai napon ezt a gondoskodó, fölnevelő szeretetet.
Az Isten kezébe teszitek le a mai naptól a ti kettőtök életét, de családotok sorsát is. És ott, az Isten kezében ez jó helyen van. Hogyha az Isten hordoz titeket a tenyerén, akkor bízhattok az Ő szeretetében, bízhattok az Ő gondviselő jóságában.
Befejezésül pedig mit kívánok nektek én az esküvőtök napján a templomban? Kedves Tímea és Péter, innen a templomból, az oltár elől, ahol hamarosan kimondjátok az igent, a Jóisten áldásával indultok el erre a szép, nagyon hosszú, sokszor talán göröngyös útra, a házastársi és a családi élet útjára. Mind a kettő nagyon fontos, a ti kettőtök szeretetének a házastársi kapcsolata, és a családi életetek is, amely kiteljesül, kiegészül majd a kisgyermekekkel. És mindaz a jókívánság, amit a templomajtóban szeretteitek és jóbarátaitok kívánnak nektek, az valósuljon is meg boldog, békés családi életetekben. A Jóisten áldása, óvó, vigyázó szeretete kísérje végig egész házastársi és családi életeteket, ámen.

[A fotókat Nyikos Péter készítette.]

Esküvői képek – A legkevésbé sem tökéletes nap és a legboldogabb pár

Tudom, egy kicsit ellustultam a karácsonyi szünetben – majd visszatérek újra az élők sorába és újra felpezsdül a blog is, addig viszont megosztanék veletek néhányat az esküvői képeink közül.

Már írtam róla, hogy az esküvőnk sok szempontból mintapéldája volt annak, hogy egy esküvőn, vagy más fontos eseményen, vagy úgy általában az életben mindig becsúszik néhány baki vagy nem várt fordulat. Az esküvő előtti hetet lázasan vittük végig, az előzetes fotózásunk terve az eső miatt borult, a sminkesem nem ért oda, az esküvő napján hang nélkül ébredtem, pár órával a szertartások előtt derült ki, hogy nem készültünk virágdekorációval a kertbe… és hasonló dolgok.

De valahogy mindvégig egyfajta nyugodt, puha delíriumban lebegtem, tudva, hogy semmi nem hiúsíthatja meg a legfontosabb pillanatokat – én ott leszek, ő ott lesz, mindketten igent mondunk -, minden más pedig lényegtelen.

Szóval, végső soron minden csodálatos volt, és annyira örülök, hogy a képek is tükrözik azt, hogy mennyire könnyed és vidám nap volt ez a számunkra. Múlhatatlanul hálás vagyok az esküvői fotósunknak, Péternek is, aki csendes bíztatásával nagyon sokat segített abban, hogy ne feszengő kirakatbábuknak érezzük magunkat, hanem végig a fotózások alatt is felszabadultan tudjunk örülni magunknak, egymásnak.

Ahogy írtam már, két fotózásunk volt – bár ezt többen furcsállták, de jó volt így, hogy az esküvő előtti héten volt egy ruha+frizura próbával egybekötött előzetes fotózásunk, mert így rengeteg kép készült, bőven volt miből válogatni, és a helyszínekben sem voltunk annyira kötöttek. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy az időjárás nem tett a kedvünkre és aznap végig zuhogott az eső (kivéve a fotózás alatt, de ezt előre nem tudtuk), ami miatt ejteni kellett az eredeti terveinket és vakon Péterre és a vészforgatókönyvre hagyatkozni, mert így olyan helyszínekre jutottunk el, amik nem jutottak volna eszünkbe magunktól, de nagyon jó képek készültek itt. Jártunk az egyetemen, ahol megismerkedtünk, fotózkodtunk az egyetem látogatóközpontjában, de még a híres-neves F épület, a matematika tanszék épületének lépcsőjén is, ahol annyit gyötrődtünk egyetemista korunkban. Ezen kívül a Harrer Cukrászdában is voltunk, ami szuper környezetet nyújtott például az iPhone-os képekhez, amikhez ragaszkodtunk akkor is, ha tudtuk, hogy picit polgárpukkasztó, de hát úgy gondoltuk, legyünk őszinték: ezek vagyunk mi, ahogy a telefonjainkat nyomkodjuk. Ilyenek vagyunk.

(Katt a képekre a teljes méretért – úgy látom, a WordPress egy kicsit csonkol…)

KépKépKépKépKépKép

Bővebben…

Az én boldogságtervem – Szeptember: kezdés és újrakezdés #1

Gretchen Rubin Boldogságterve nyomán én is elhatároztam, hogy havi témák segítségével megpróbálom apró lépésekben boldogabbá tenni az életem. Boldogságtervem naplóját hétvégenként olvashatjátok, további bejegyzések a boldogságterv címke alatt.

Sokkal távolibbnak tűnik – minden bizonnyal az események sűrűsége miatt – az a két hónap, amivel ezelőtt egy kis nyári szünetet nyitottam a boldogságtervemben, és megígértem, hogy visszatérek a havi témákkal.

Gondolkodtam, mi lehetne a boldogságtervem témája szeptemberben, de nehezen tudtam ötletekkel előállni, hiszen még alig dolgoztam fel az elmúlt időszak élményeit, nem is beszélve azokról a halomban álló (első sorban háztartási…) elmaradt feladatokról, amik az esküvő miatti kizökkenés során gyűltek fel, és az új időszak feladatairól. Hiszen, hiába tértünk vissza a nászút után ugyanabba a házba, ugyanabba a szobába, és remélhetőleg előbb-utóbb ugyanabba a napi-heti rutinba, időközben mégiscsak összeházasodtunk, és szereném, ha ez az igazolványcserén kívül is hozna változást az életembe.

Ezért úgy döntöttem, hogy a szeptember célja ez lesz: elidőzni kicsit afölött, hogy a régi rutinok újraindítása mellett hogyan találhatnám meg a módját, hogy érezzem, lássam, hogy új szakasz kezdődött az életemben.

Ti hogyan kezdenétek új életet, miközben lényegében a régit viszitek tovább?

Life lately különkiadás – Lánybúcsú, esküvő, nászút

Azt hiszem, az esküvős beszámolósorozattal, amit ígértem, minimum szeptember végéig elszórakoztatjuk egymást itt a blogon, de addig is, míg neki tudok ugrani egy épkézláb visszaemlékezésnek, hozok egy válogatást az iPhone-os képeimből (a követőim instagramon már láthatták őket).

Lánybúcsú

A lánybúcsúmat a fővárosban tartottuk, ahova a húgommal érkeztem, és a szervezőcsapattal, a húgommal, Ancsával, valamint Rita és Ditta barátnőimmel eltöltött elő-lánybúcsús csajos estével együtt, vagy ahogy ők hívták, a VIP-lánybúcsúval tulajdonképpen háromnapos rendezvényre sikeredett. A végére bizony kicsit elnyűvődtem, de nagyon jó gondomat viselték a lányok.

20130823-162305.jpg

Persze nemcsak engem pillesztett el az esemény, sőt reggelente én ébredtem elsőnek, úgyhogy lesifotózni is bőven volt időm.

20130823-162327.jpg

Piknikre készültek a lányok, amit sajnos elmosott az eső, de a beltéri piknik is nagyon jól sikerült.

20130823-162345.jpg

A lánybúcsúm tematikája a zöld szín, a gumicukor és a katicás ajándékok voltak.

20130823-162403.jpg

Bár nagyon diszkréten megbújik a háttérben, de még Garrett Hedlund is helyet kapott egy bögre formájában.

20130823-162426.jpg

A piknik után pedig belevetettük magunkat az éjszakába, amiről mindannyiunk érdekében nem készítettem képes dokumentációt…

Esküvő

Az esküvő előtti hétre Dittát hazahoztuk magunkkal, és nélkülözhetetlen segítséget nyújtott az előkészületekben – amellett persze, hogy életre szóló barátságot kötött Dióval. Én pedig lebetegedtem, mert mi másra is vágyhat egy lány az esküvője előtt két nappal, mint 38 fokos lázra és állandó köhögésre?

20130823-163245.jpg

Ahogy Peti mondta, a bőrünkből azért nem bújhatunk ki. Az iPhone-om végig velem volt a készülődés során, az esküvő előtti éjszaka, hajnali háromnegyed kettőkor Dittával sms-eztünk, fél órával (igen, 30, azaz harminc perccel) a szertartás előtt Peti még a laptop előtt ült és a zenéket állította össze a fogadásra, de ami ennél is jellemzőbb, hogy ezt én lefotóztam, megosztottam instagramon, ő pedig még gyorsan lájkolta, mielőtt elindultunk volna a templomba.

20130823-163329.jpg

A fotózás a két Péterrel remek programja volt a napnak, aki elfogad egy jótanácsot: ne a fotóson spórolja meg az esküvői költségvetést, mert a vőlegény után vele tölti egy menyasszony a legtöbb időt az esküvője napján, és fontos, hogy jó társasága legyen.

20130823-163413.jpg

És az sem hátrány, ha felejthetetlen képeket készít. Nekünk volt egy külön fotózásunk is az esküvő előtti héten, az előzetes képeket már az esküvő napjára kinyomtatta nekem Peti, hogy nézegethessem, ha feszültté vagy nyűgössé válnék.

20130823-163430.jpg

Végül aztán minden a helyén volt. (A nyakkendőt én kötöttem!)

20130823-163354.jpg

Nászút

A nászutunkat pedig a mértéktelen pihenés jegyében szerveztük meg a gyönyörű és nyugalmas alpesi Bad Hofgasteinbe. Természetesen az almás lányt is elvittem kirándulni.

20130823-165000.jpg

Köszönetnyilvánítás

És ahogy ígértem, a családjaink és barátaink mellett részletes köszönetnyilvánítással tartozom a szolgáltatóinknak, akik a legjobb formájukat hozták, hogy jól sikerüljön a nagy napunk.

Köszönöm…

  • Nyikos Péternek, aki gondoskodott a remek hangulatú fotózásokról, és amellett, hogy lelkiismeretesen végezte a munkáját, mindig volt egy kedves, baráti szava, ami megmosolyogtatott, bíztatott, visszaadta a lendületemet és a ragyogásomat.
  • … A fertődi Gránátos Étteremnek, akik nemcsak a hihetetlenül finom menüt és a hozzáértő, tündéri kedvességű pincéreket hozták, de panziójukban a nászéjszakánk nyugalmát is ők biztosították.
  • … A szili Erzsébet-kert Cukrászdának, akiknek az utolsó hetekben kellett beugraniuk, és mégis nagy odaadással és segítőkészséggel gondoskodtak az isteni süteményekről és a csodálatos tortákról, beleértve a menyasszonyi tortát is.
  • … A süttöri Ildikó Virágüzletnek és tündéri Ildikójának, aki gyönyörű templomdíszítésről, virágkosarakról, kitűzőről és álomszép menyasszonyi csokorról gondoskodott.
  • … A fertődi Fru-fru Fodrászszalon Katijának és Tomijának, akik a frizurámról gondoskodtak a fotózáson és az esküvő napján. A loknijaim még a nászúton is csinosak voltak.
  • … Az fertődi Szent Kereszt Felmagasztalása Templomnak és Miklós atyának, aki mindvégig nagyon kedves, közvetlen és emberi volt velünk, és külön hálával tartozom neki a gyönyörű beszédért.
  • … Anyakönyvvezetőnknek, aki szintén csodaszép és felejthetetlen szertartással ajándékozott meg minket.

Hálás hétfő #57

Egy gyors hálás hétfő erejéig becsekkolok, aztán folytatom a netmentes nászutamat. :)

20130819-182906.jpg
[fotó: Nyikos Péter]

Amiért hálás vagyok:

♥ hogy van egy férjem, férjem, férjem – én immár feleség vagyok, méghozzá Kocsisné, már a Kocsis klán tagja is ♥ hogy a szállodai szobánkban van wifi :) ♥ Ditta, Zsolti, Kocsisék és a családom tengernyi segítségéért az utolsó héten is, aminek köszönhetően fantasztikusan sikerült az esküvőm! ♥ egy hosszú hálalistával jövök majd a szolgáltatóknak, akik mind bedobták magukat és fantasztikus formát hoztak az érdekünkben, de külön kiemelném Nyikos Pétert, a fotósunkat, aki egy fáradhatatlan, örökmosolyú tündér volt, nagyon sok szép pillanatot adott az esküvőhöz a szelíd, kedves bíztatásával, és az előzetes képek alapján valami csoda portfólióra számíthatunk ♥ azért, hogy minden olyan hihetetlenül és csodálatosan természetes volt és zökkenőmentes ♥ a remek hangulatú kocsikázásra az én fantasztikus, őrült humorú, nevetős férjemmel, akivel csak úgy elrepült az út Soprontól Bad Hofgasteinig ♥ a Hotel Alpina csapatának, akik pezsgővel és gyümölcstállal vártak (és az utazási irodának, akik elpletykálták, hogy nászutasok vagyunk :)) ♥ az alpesi viharért, amit megcsodálhattunk ♥ azért, hogy még eeeegy hééét zavartalan pihenés vár ránk – utána maratoni beszámolósorozattal jövök! ♥

Ti miért vagytok hálásak?

Ma férjhez megyek

Kedves olvasóim!

Az utóbbi és elkövetkező hetek bejegyzéseihez hasonlóan ez is egy előre ütemezett bejegyzés, amit majd’ egy hónappal ezelőtt írtam, amikor még el sem tudtam igazán képzelni, mit is jelent pontosan az: ezen a napon, 2013. augusztus 17-én férjhez megyek!

Ez alkalomból összegyűjtöttem egy kis kollázst azokból a képekből, amik a leginkább inspiráltak az esküvő szervezésekor – ami nem jöhetett volna létre a családtagjaink, de főleg az én hős kedvesem (ma estére férjem-férjem-férjem) segítsége nélkül.

Nekik ez úton is köszönök mindent, nektek jó böngészést kívánok (még több kép az esküvős táblámon a Pinteresten), és köszönöm a türelmeteket, ha ebben az időszakban meggyérülnek a hozzászólásaim. Hamarosan ifjúasszonyként visszatérek, és újra belevetem magam a forgatagba!

Üdv:
Ma utoljára: Nagy Timi :)

20130722-194050.jpg

És az esküvői idézetünk:

Hozzáadom lélegzetem a tiédhez
Hogy életünk hosszú legyen a földön
Hogy népünk sokáig éljen
Hogy egyek lehessünk
Hogy együtt végezhessük be utunkat
Hogy mindent bejárhassunk, míg élünk.
(Indián ének)

Sikerek és katasztrófák, avagy szép emlékek és sztorik

A nyári elengedős-megengedős boldogságtervem kapcsán írtam arról, hogy a balul elsült dolgok, a vészhelyzetek, a nehézségek utólag mennyire más megvilágításba kerülnek – utólag gyakran csak nevetünk rajtuk, esetleg egy kis szégyenkezéssel vagy bosszúsággal, hogy minek is kellett ennek akkora feneket keríteni, miért kellett marni magunkat és egymást? Utólag azért tűnnek komikusabbnak, könnyebbnek ezek a helyzetek, mert utólag már látjuk azt, amit akkor, ott egyáltalán nem láttunk: hogy van kiút, van megoldás. Ezt hajlamosak vagyunk csak akkor elhinni, amikor már pontosan tudjuk a megoldást (néha még akkor sem, csak ha már pontosan végre is hajtottuk), de amikor még a felfedezése előtt állunk, lehetetlennek tűnik. Úgy érezzük, hatalmas, áttörhetetlen falak vesznek körül, és elfog minket a pánik. Pedig a legyőzhetetlennek hitt feladat tulajdonképpen két részből áll: a feladatból, meg a legyőzhetetlennek hitt félelemből. Az előbbivel nincs más teendő, mint megoldani – az utóbbit el kell engedni, fel kell oldani.

Én megpróbálom úgy könnyíteni ezt a magam számára, hogy a sikerek és katasztrófák, sima ügyek és nehézségek rendszerét átnevezem aszerint, hogy hogyan fogom látni őket visszapillantva a jövőből – így pedig maradnak a szép emlékek és a sztorik. A szép emlékek azok a büszkeséget, meghatottságot, jó érzést keltő események, amikre utólag azt mondjuk: igen, ez jól sikerült, minden rendben volt, ezt aztán igazán klasszul csináltam! A sztorik azok, amiktől utólag elfog a nevetés vagy grimaszolni támad kedvünk: tudod, mennyit bénáztam, na, aznap aztán minden összejött, ami összejöhet, olyan felhőszakadást még nem is láttál, emlékszel, amikor eltévedtünk és hárman négy irányba mutogattunk, hogy tuti arra kell menni? A katasztrófák döntő többségéről utólag kiderül, hogy csak sztorik. Segíthet az átélésükben, ha már folyamatukban is erre gondolunk: lehet, hogy ez nem lesz egy sikertörténet, de öregem, ezt a sztorit még évekig mesélni fogjuk!

Tumblr és Pinterest gyorstalpaló Viánál

Még réges régen, a blogolással foglalkozó cikkemnél ígértem, hogy ha belejövök kicsit a Pinterest használatába, írok majd egy Pinterest vs. Tumblr összevetést és segédletet.

Nos, belejöttem, megszerettem a Pinterestet is, amit tematikus gyűjtésekre használok. Az esküvő előtti hónapokban nagyon hasznos volt az ahhoz kapcsolódó gyűjteményem (amikor például hirtelen kellett választ adni, hogy milyen torták vagy milyen csokrok is tetszenek, kincset ért fellapozni) – ahogy Bogca írta: esküvőre készülőknek kötelezővé kellene tenni. A tumblr pedig továbbra is az ömlesztett illusztrációtáram, amibe válogatás és rendszerezés nélkül dobálok be mindent, ami megtetszik.

Egy épkézláb leírás vagy segédlet összeállítására viszont nem tudtam rávenni magam. De felmentve érzem magam azzal, hogy Via mindkettőről írt egy-egy részletes cikket, ezeket szeretném inkább ajánlani annak, akit bővebben érdekel a két oldal hogyanja és mikéntje:
Tumblr gyorstalpaló – kreatív mikroblog és egy fantasztikus közösség
Pinterest gyorstalpaló – Kreatív ötletek tárháza, ahol rohan az idő

Hálás hétfő #55

Amiért hálás vagyok:

♥ alakulnak-alakulnak-alakulnak a dolgok ♥ jegyesoktatás ♥ én választhattam olvasmányt, szentleckét meg evangéliumot az esküvőre! ♥ próbafrizura ♥ felbukkant a fotósunk – a lehető legbanálisabb módon kerültük el eddig egymást, de a lényeg, hogy megvan, és jófej ♥ mindjárt itthon lesz a húgom ♥ a nászút végéig vannak előre ütemezett bejegyzéseim a blogon ♥ két hét múlva ilyenkor fiatalasszonyként hesszelek a nászutas szobánkban ♥ Dió ♥ hogy Petivel minden móka ♥ mini-strandolás a hétvégén ♥

Ti miért vagytok hálásak?